Emigreren, een persoonlijke keuze!

Verhuizen naar Duitsland? Dat doe je niet zomaar, ook al lijkt het zo dichtbij! Ook als u net over de grens gaat wonen, blijft het emigreren! Dat vraagt om een goede voorbereiding. Waar moet u allemaal aan denken? En wat moet u allemaal regelen? Antwoorden op deze vragen kunt u terugvinden op deze algemene informatiesite.

Allereerst is het natuurlijk belangrijk uzelf te (laten) informeren over het wonen en leven in Duitsland. Deze site is bedoeld om u houvast te bieden tijdens uw persoonlijke reis naar wonen, leven en eventueel werken in Duitsland. Zo krijgt u een algehele indruk van wat er allemaal komt kijken bij deze toch wel grote stap.

Niemand kan zich beter inleven in uw gevoel van wonen en leven dan u zelf. Duitsland is ons buurland, ook een EU-land, maar heeft desondanks haar eigen cultuur en gewoonten en natuurlijk taal. Het is daarom zinvol om op voorhand via literatuur en internet informatie te verzamelen over Duitsland. Maar pak ook eens de auto en ga zelf de sfeer proeven in de regio van uw keuze. Praat met de mensen in de buurt waar u wilt gaan wonen, haal boodschappen in de plaatselijke supermarkt, oriënteer u in de buurt op zaken die voor u belangrijk zijn, zoals scholen, (buurt)verenigingen, zorginstellingen en minstens zo belangrijk, de bereikbaarheid met betrekking tot uw werk en de onderwijsinstellingen voor uw kinderen. Ook een taalcursus is geen overbodige luxe indien u de Duitse taal nog niet (goed) beheerst.

Velen zijn u al voorgegaan. Waarschijnlijk kent u wel iemand in uw omgeving die de stap al heeft gewaagd en u graag wil adviseren. Maar laat u daarin niet misleiden. Emigratie blijft een persoonlijke afweging en beslissing. Elke situatie is anders. En als u niet voor verrassingen wilt komen te staan, is het belangrijk u te laten informeren door instanties en bedrijven die verstand van zaken hebben. Zeker wat betreft zowel de Nederlandse als de Duitse (sociale) wet- en regelgeving met betrekking tot emigratie kunt u beter het zekere voor het onzekere nemen. (Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en keuzes kunt u respectievelijk met de Nederlandse of met de Duitse wetgeving te maken krijgen.) Zo komt u later niet van de koude ‘Duitse’ kermis weer thuis in Nederland, maar kunt u een optimaal woon- en leefgenot in Duitsland waarborgen.

Welke vragen moet u zichzelf stellen voordat u een dergelijke belangrijke beslissing neemt en welke gevolgen hebben de antwoorden op die vragen voor u?

Werk & Inkomen

Een eerste belangrijke oriëntatie is het achterhalen wat inkomenstechnisch de impact is van uw emigratie naar Duitsland. Als u in Nederland werkt, zal u in de regel in Nederland belasting blijven betalen. U krijgt dan geen eindafrekening van de Nederlandse belastingdienst, waardoor de impact van uw emigratie beperkt blijft. Hetzelfde geldt voor een zelfstandig ondernemer die zijn bedrijf gevestigd heeft in Nederland.

Als u een pensioenuitkering ontvangt vanuit Nederland is het zinvol in gesprek te gaan met uw accountant. U valt dan in de meeste gevallen niet meer onder het Nederlandse belastingstelsel, maar u gaat in de praktijk in Duitsland belasting betalen. Uitzonderingen zijn personen die een overheidspensioen (ABP) hebben opgebouwd. Zij blijven belastingplichtig in Nederland. Het hoeft niet per definitie nadelig te zijn om in Duitsland belastingplichtig te zijn. Er kunnen zeker voordelen zijn. Het is zinvol uw situatie voor te leggen aan een Duitse of Nederlandse accountant, die u uw situatie voorrekent.

Als u een uitkering ontvangt, bijvoorbeeld Wajong of bijstand, is het van belang contact op te nemen met uw uitkerende instantie. Het kan zijn dat uw uitkering vervalt als u zich in Duitsland vestigt.

Als u uw huidige baan aanhoudt of uw eigen zaak voortzet in Nederland, dan wordt u een zogenaamde ‘grensarbeider’ en is het Europees recht (EU-wetgeving) van toepassing.

Wilt u uw beroep in Duitsland gaan uitoefenen of daar een eigen onderneming starten, dan is het verstandig de Duitse (arbeids)markt te inventariseren en te informeren of uw Nederlandse diploma’s ook geldig zijn in Duitsland. Indien dit niet het geval is, dient u te controleren of deze kunnen worden gewaardeerd naar de Duitse maatstaven. Verder is het van belang samen met uw accountant te bekijken wat de belastingtechnische gevolgen zijn als u in Duitsland gaat werken.

Gezin

Indien u samen met uw kinderen wilt gaan emigreren, komt er nog een aantal andere dingen om de hoek kijken. Hoe en waar gaan de kinderen naar school? Hoe zit het met leerplicht en met studiefinanciering? En met het onderwijssysteem in Duitsland als u daarvoor kiest? Welke scholen komen in aanmerking? Dit zijn een aantal praktische zaken waar u rekening mee dient te houden.

Auto

Vele voordelen

Als u naar Duitsland verhuist, zult u niet langer kunnen blijven rijden met uw voertuigen met Nederlands kenteken. Er zijn dan twee mogelijkheden…..

Lees meer…

Koopwoning

Andere regels

Bij de koop van een woning krijgt u te maken met de Duitse wet- en regelgeving. Als Nederlands burger is het al moeilijk om volledig op de hoogte te zijn van onze wet- en regelgeving, laat staan dat u bekend bent met de Duitse gang van zaken…

Lees meer…

Verhuizen

Een nieuwe omgeving

Verhuizen naar Duitsland? Dat doe je niet zomaar, ook al lijkt het zo dichtbij! Ook als u net over de grens gaat wonen, blijft het emigreren! Dat vraagt om een goede voorbereiding. Waar moet u allemaal aan denken…

Lees meer…