Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

In Nederland zijn de ziektekosten gedekt door twee wettelijke verzekeringen:

  • De Zorgverzekeringwet (Zvw), een basisverzekering voor gebruikelijke medische zorg;
  • De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), een volksverzekering voor onverzekerbare risico’s.

De belastingplichtige die in Nederland werkt en in Duitsland woont, is automatisch verzekerd voor de AWBZ. Dit recht is gebaseerd op de “Bijzondere Vergoedingsregeling AWBZ”. Iedereen die in Nederland woont of werkt is hiervoor verzekerd.

De Zvw verplicht de belastingplichtige een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar die dekking biedt in zowel Nederland als Duitsland. De vergoeding van zorg is naar Nederlandse maatstaven. Dit kan betekenen dat in het buitenland niet alle medische kosten worden vergoed.

De gezinsleden zijn niet verzekerd voor de AWBZ. Ook kunnen zij zich niet aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar voor de zorg uit de Zvw. De Duitse verzekeringsinstelling beoordeelt volgens hun richtlijnen welke gezinsleden meeverzekerd zijn met de belastingplichtige. Niet meeverzekerd zijn in ieder geval:

  • De gezinsleden die werken of een pensioen of uitkering ontvangen in Duitsland en daardoor zelf verzekerd zijn volgens de wettelijke Duitse ziektekostenverzekering;
  • Gezinsleden die in Nederland wonen.

De meeverzekerde gezinsleden hebben recht op zorg volgens het wettelijke Duitse verzekeringspakket. Nederland vergoedt deze zorg aan de Duitse verzekeringsinstelling. Verder hebben de gezinsleden recht op zorg volgens de Nederlandse wetgeving (dus de Zvw en de AWBZ). Voor het verkrijgen van deze zorg moeten zij een verklaring aanvragen bij zorgverzekeraar Agis te Amersfoort. Deze zorgverzekeraar wikkelt dan de gemaakte kosten af met de arts of zorginstelling in Nederland.

Auto

Vele voordelen

Als u naar Duitsland verhuist, zult u niet langer kunnen blijven rijden met uw voertuigen met Nederlands kenteken. Er zijn dan twee mogelijkheden…..

Lees meer…

Koopwoning

Andere regels

Bij de koop van een woning krijgt u te maken met de Duitse wet- en regelgeving. Als Nederlands burger is het al moeilijk om volledig op de hoogte te zijn van onze wet- en regelgeving, laat staan dat u bekend bent met de Duitse gang van zaken…

Lees meer…

Verhuizen

Een nieuwe omgeving

Verhuizen naar Duitsland? Dat doe je niet zomaar, ook al lijkt het zo dichtbij! Ook als u net over de grens gaat wonen, blijft het emigreren! Dat vraagt om een goede voorbereiding. Waar moet u allemaal aan denken…

Lees meer…