Sociale zekerheid

Ieder mens zoekt zekerheid, voor nu en voor in de toekomst. Het is dus belangrijk om met diverse toekomstscenario’s rekening te houden.

Wanneer u gaat emigreren, kunt u slechts terugvallen op de sociale zekerheid, de werknemers- en volksverzekeringen (WW, WAO/WIA, ZW, ZfW en AOW, AnW, AWBZ en AKW) van één EU- lidstaat. Indien u blijft werken in Nederland dan blijft de Nederlandse (sociale) wetgeving op u van toepassing, zowel bij ziekte als arbeidsongeschiktheid. Het al dan niet recht hebben op uitkering en de hoogte en duur ervan wordt dan volledig bepaald volgens de Nederlandse sociale wetgeving.

Indien u gaat emigreren met een bestaande WAO/WIA-uitkering en u later weer wordt goedgekeurd, hebt u geen recht op een WW-uitkering in Duitsland. Wel in Nederland, maar op voorwaarde dat u binnen een bepaalde tijd (13 weken) terugkeert naar Nederland.

Als u wonend in Duitsland en werkend in Nederland volledig werkloos wordt, bestaat er recht op een WW-uitkering in Duitsland (Europees recht). Dit betekent echter wel dat u belastingplichtig bent in Duitsland en daardoor in Nederland geen belastingaftrek meer hebt voor uw hypotheekrente.

Als u in Nederland werkt of hebt gewerkt, dan bent u die periode in Nederland verzekerd voor de sociale verzekeringen.

De premie voor de volksverzekeringen wordt samen met de loonbelasting op het loon ingehouden of samen met de inkomstenbelasting in een aanslag geheven. Over de AKW wordt overigens geen premie geheven.

Vanaf het moment van emigratie is men in principe niet meer verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen en is er geen recht meer op de ANW, AWBZ en AKW. De opbouw van de AOW-rechten wordt beëindigd. Wel blijven de reeds opgebouwde AOW rechten in stand.

Deze informatie en de specifieke informatie over verschillende vormen van sociale zekerheid, kunt u terugvinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of specifiek voor de Duitse situatie bij het Bureau voor Duitse zaken; het onderdeel van de SVB dat zich speciaal bezighoudt met sociale verzekeringsvraagstukken voor mensen die in Duitsland wonen en in Nederland werken, of omgekeerd.

Auto

Vele voordelen

Als u naar Duitsland verhuist, zult u niet langer kunnen blijven rijden met uw voertuigen met Nederlands kenteken. Er zijn dan twee mogelijkheden…..

Lees meer…

Koopwoning

Andere regels

Bij de koop van een woning krijgt u te maken met de Duitse wet- en regelgeving. Als Nederlands burger is het al moeilijk om volledig op de hoogte te zijn van onze wet- en regelgeving, laat staan dat u bekend bent met de Duitse gang van zaken…

Lees meer…

Verhuizen

Een nieuwe omgeving

Verhuizen naar Duitsland? Dat doe je niet zomaar, ook al lijkt het zo dichtbij! Ook als u net over de grens gaat wonen, blijft het emigreren! Dat vraagt om een goede voorbereiding. Waar moet u allemaal aan denken…

Lees meer…