Volksverzekeringen

In Nederland is men in principe verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. De volksverzekeringen zijn:

  • de Algemene Ouderdomswet (AOW);
  • de Algemene Nabestaandenwet (ANW);
  • de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
  • de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Indien er geen inkomen vanuit Nederland wordt genoten, dan is er per definitie geen recht meer op uitkeringen en/of verstrekkingen op grond van de ANW en AWBZ en valt men onder de Duitse sociale verzekeringen. Er zijn echter situaties waarbij de belastingplichtige na emigratie op grond van internationale regelgeving toch verzekerd blijft voor de Nederlandse volksverzekeringen. In onder andere de volgende situaties is men verplicht verzekerd voor alle volksverzekeringen:

  • Inkomsten uit werkzaamheden die in Nederland in dienstbetrekking worden verricht vallen onder de loonbelasting. Voorwaarde is dat de arbeid uitsluitend in Nederland wordt verricht. Ook in de periode dat de arbeid tijdelijk wordt onderbroken wegens ziekte, moederschap, ongeval, werkloosheid, betaald verlof of staking blijft de belastingplichtige verzekerd;
  • Zelfstandigen die uitsluitend in Nederland werkzaam zijn;
  • Werknemers die werkzaam zijn op vervoermiddelen van een Nederlandse onderneming welke internationaal opereert. Aanvullende voorwaarde is onder meer dat de belastingplichtige niet uitsluitend in Duitsland arbeid verricht.

Als de belastingplichtige zowel in Nederland als in Duitsland een loondienstverband heeft, dan is men sociaal verzekerd in Duitsland. Als de belastingplichtige in Nederland in loondienst is en in Duitsland zelfstandig ondernemer dan is men sociaal verzekerd in Nederland.

Auto

Vele voordelen

Als u naar Duitsland verhuist, zult u niet langer kunnen blijven rijden met uw voertuigen met Nederlands kenteken. Er zijn dan twee mogelijkheden…..

Lees meer…

Koopwoning

Andere regels

Bij de koop van een woning krijgt u te maken met de Duitse wet- en regelgeving. Als Nederlands burger is het al moeilijk om volledig op de hoogte te zijn van onze wet- en regelgeving, laat staan dat u bekend bent met de Duitse gang van zaken…

Lees meer…

Verhuizen

Een nieuwe omgeving

Verhuizen naar Duitsland? Dat doe je niet zomaar, ook al lijkt het zo dichtbij! Ook als u net over de grens gaat wonen, blijft het emigreren! Dat vraagt om een goede voorbereiding. Waar moet u allemaal aan denken…

Lees meer…